Blogg gratis Logga in

Lars-Nila Lasko

lasko | 31 Dec, 2015 | Huvudkategori | (519 Läst)

Därför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko

Nu startar jag en helt ny blogg om samernas historia. Den nya samiska historiebloggen har internetadressen: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. Ett ytterligare syfte med bloggen är att underlätta att svara på alla frågor som jag får om samiska rättigheter och historia.

Men, den här bloggen har även ett annat syfte!

Det är att skapa intresse för samisk historia. Förhoppningsvis kommer denna historieblogg att inspirera andra att studera, läsa, diskutera och gärna börja blogga om samisk historia och samiska traditioner!

Dock har nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com ett ytterligare och mera djupare syfte som har med förståelsen och respekten för samerna och samisk kultur, samt att förhoppningsvis öppna hjärtan för det samiska folket. Detta återkommer jag till i nästa blogginlägg.

Lars-Nila Lasko

Hemsida: www.lasko.mobi

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.blogspot.se

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

 Läs mer...

lasko | 30 Dec, 2015 | Att blogga? | (533 Läst)

Varför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko

Nu startar jag en helt ny blogg om samernas historia. Den nya samiska historiebloggen har internetadressen: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Varför en samisk historieblogg?

Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. Det är syftet med bloggen.

Men, Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har även ett annat syfte!

Inom alla yrken så specialiseras folk mer och mer. Så även bland jurister. Man kan inte vara specialist på allt i dagens lagstiftning. Särskilt inte med ca. 2000 nya ändringar i skatttelagstiftningen och ca. 1000 andra lagändringar varje år.

Bland minoriteter tror jag att utvecklingen har gått den motsatta. Som samisk jurist så blir man hela samiska folkets jurist. Vi är få jurister bland samerna som kan räknas i antal på ena handens fingrar. Å andra sidan verkar det som samer hellre vänder sig till samiska jurister än andra jurister. Den samiska allmänheten ringer oss, mejlar eller skriver brev med frågor om alla möjliga juridiska ärenden.

Samiska rättigheter är starkt förbunden med historia. Samiska rättigheter i dag vilar på urminnes hävd. För att förstå och tolka dagens rättigheter måste man förstå hur samiska rättigheter utvecklat sig över mycket lång tid. Utan att förstå samernas historia så kan man inte förstå dagens samiska situation eller dagens samiska rättigheter.

Jag får en hel del frågor varje vecka via e-post, telefon och brev. För att underlätta att svara på alla frågor som jag får så har jag startat Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com om samisk historia och rättigheter där jag skall ta allt från början till 2000-talet. Syftet med bloggen att upplysa allmänheten om samisk historia. Men, också för att är att underlätta att svara på alla frågor som jag får.

Det enda jag är rädd för är att kanske effekten blir det motsatta, d.v.s. jag får fler frågor???

Lars-Nila Lasko

Hemsida: www.lasko.mobi

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.blogspot.se

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
lasko | 29 Dec, 2015 | Att blogga? | (570 Läst)

Ny Samisk Historieblogg

Nu startar jag en helt ny blogg om samernas historia. Varför en samisk historieblogg? Svaret är ganska enkelt! För få känner till vårt lands urbefolkning i norr och deras historia. Kanske kan den nya bloggen bli en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida någon information om samisk historia. Vill du veta mer om samerna så kolla in www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Man kan till äventyrs fråga sig om samerna har någon historia. Detta är inledningen till avsnittet Samernas historia i professor Björn Collinders år 1953 utkomna bok ”Lapparna”. Lappologen Gustav von Duben skriver att samerna är ett historielöst folk med orden ”Man kan egentligen icke tala om en Lapp-folkets historia”. Även om professor Collinder inte var någon professor i samisk historia och ifrågasatte om samerna har haft någon historia, så har frågan aktualitet från ett annat perspektiv - Vad vet folk om samerna och samernas historia?

Ser man till vad eleverna i svenska skolor läser om samerna så läser de mer om USAs historia än om samernas?

Ser man till gemene mans kunskaper om samernas historia är den minst sagt bristfällig. Titt som tätt dyker det upp insändare i Norrlandspressen att samerna nyligen invandrat, inte är ett urfolk i Sverige eller andra historielösa synvinklar på samerna.

Ser man till litteraturen om samerna så kan man undra om det finns någon historia om samerna att skriva om?

Den nya samiska historiebloggen www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida någon information om samisk historia.

Lars-Nila Lasko

Hemsida: www.lasko.mobi

Blogg: leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.blogspot.se

Blogg: saamihistoryblog.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
En bloggtjänst levererad av DistansData Webbyrå Webbshop och Hemsidor