Blogg gratis Logga in

Lars-Nila Lasko

lasko | 27 Jan, 2016 | Huvudkategori | (703 Läst)

Växande svensk nationalism och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Varifrån kommer samerna?

Samernas ursprung har intresserat forskare åtminstone sedan Johannes Schefferus tid på 1600-talet. Men, fortfarande flera hundra år efter Schefferus tid är fortfarande samernas ursprung en omdiskuterad fråga.

Samernas ursprung har blivit en het fråga

Samernas ursprung har dessutom blivit en het fråga i och med växande svensk nationalism. På nationalistiska forum och nyhetssajter diskuteras om samerna kan räknas som svenskar, samernas ursprung och när deinvandrat till ”Sverige”. Debatten bygger huvudsakligen på antaganden ochtyckanden utan fakta.

Nationalistiska forum och samernas ursprung

www.nordfront.se kan man läsa ”Att samerna skulle vara Sveriges ursprungsbefolkning är en propagandamyt som våra fiender använder sig av och som, tyvärr, är starkt rotad bland många svenskar. Sverige befolkades söderifrån av germanska folkstammar”…och på www.nordisk.nulapparna kom senare än germanerna bevisas av arkeologiska forskningsresultat. Sveriges äldsta fynd för mänsklig aktivitet har hittats i Skåne”. Liknande oseriösa kommentarer finns på www.patriot.nu och andra nationalistiska forum.

Samernas ursprung och begreppsförvirring

”Urfolk” är ett nytt begrepp i folkrätten och som införts i nya folkrättsliga dokument som ILO konvention 169, (antagen av International Labor Organisation år 1989), och FN:s Deklaration om urfolk, (antagen av Förenta Nationerna år 2007). Begreppet urfolk är ett juridiskt begrepp och betyderinte samma sak som ett folks ursprung, varifrån ett folk kommer eller vem som kom först. Det juridiska begreppet ”urfolk” har bara tillkommit för att veta vilka folk man talar om i FN dokument. Det kunde lika gärna hetat ”Ecofolk” elller ”Xfolk”. Men, världens alla nationer tyckte ”Urfolk” passade bäst och var mest beskrivande.

Nu ska det tilläggas att i de folkrättsliga dokumenten heter det ”Indigenous People”. Detta översatte UD först till ”Urbefolkning” och senare till ”Urfolk”. Så ordet urfolk är bara en svensk översättning.

Jag kommer i nästa blogginlägg närmare förklara det folkrättsliga begreppet ”Urfolk”.

Begreppet urfolk har dock tolkats i nationalistiska forum som vem som kom först och startat en het debatt om samernas ursprung.

Nationalism

Nationalism i sig själv kan ha positiva, trevliga och harmlösa uttrycksformer som i exempelvis idrottssammanhang när människor hejar på tävlande från den egna nationen.

Men, nationalism kan även ta sig andra uttryckssätt med ödesdigra konsekvenser eller som leder till motsättningar mellan folkgrupper.

Nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild gemenskap inom nationens gränser. Numera talar man om olika typer av nationalism. De olika nationalismerna bygger på olika grundantaganden om nationell gemenskap och kan alltså yttra sig på skilda sätt.

I dag har forskare som Benedict Anderson och andra ifrågasatt de nationella gemenskaperna som verkliga företeelser. I stället talar man om nationalism som ”föreställda gemenskaper”. Beroende på vilken föreställning man har om nationalitetens grunder och nationers funktion kommer nationalismen också att ta sig olika former.

Vissa nationalister har föreställning om den svenska nationen historiskt tillhör eller innehåller enbart en viss ras eller en viss folkgrupp. I sådana fall försargumentationer att samer inte kan ha en historisk förankring i det territorium som bildar nationen Sverige. Från en sådan utgångspunkt så måste samerna invandrat senare än det ”Germanska” eller ”Svenska folket”.

I den här bloggen kommer jag med fakta visa på att så inte var fallet.

Bloggfråga?

På den här bloggen skall jag försöka möta okunskap om samernas historia med kunskap. Eller går det inte att möta okunskap med kunskap?

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Läs också Lars-Nila Laskos Historieblogg

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
lasko | 31 Dec, 2015 | Huvudkategori | (519 Läst)

Därför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko

Nu startar jag en helt ny blogg om samernas historia. Den nya samiska historiebloggen har internetadressen: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. Ett ytterligare syfte med bloggen är att underlätta att svara på alla frågor som jag får om samiska rättigheter och historia.

Men, den här bloggen har även ett annat syfte!

Det är att skapa intresse för samisk historia. Förhoppningsvis kommer denna historieblogg att inspirera andra att studera, läsa, diskutera och gärna börja blogga om samisk historia och samiska traditioner!

Dock har nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com ett ytterligare och mera djupare syfte som har med förståelsen och respekten för samerna och samisk kultur, samt att förhoppningsvis öppna hjärtan för det samiska folket. Detta återkommer jag till i nästa blogginlägg.

Lars-Nila Lasko

Hemsida: www.lasko.mobi

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.blogspot.se

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

 Läs mer...

En bloggtjänst levererad av DistansData Webbyrå Webbshop och Hemsidor