Blogg gratis Logga in

Lars-Nila Lasko

lasko | 25 Jan, 2016 | Att blogga? | (491 Läst)

Samisk historiska från ett samiskt perspektiv av Lars-Nila Lasko

Definition av en samisk familj

Under 1950 till 1970 talen fanns bland samer ett skämt om hur man definierar en samisk familj. Svaret var 1 pappa, 1 mamma, 2 barn och 1 hund, samt 1 lappolog (forskare om samer).

Samerna – Det mest utforskade folk i världen?

Den skämtsamma historien har faktisk ett litet uns av sanning. Det finns ett otal antal forskningsrapporter om samerna i stort sett allt möjligt. Redan på 1600-talet och framåt bekostade svenska staten forskningsexpeditioner till Lappland för att ta reda på vilka samerna var.

Synen på samerna från andra ögon

Det mesta som forskats och skrivits om samerna är från andra folk.

Det skulle dröja till år 1972 innan samerna fick sin egen forskningsinstitution ”Sámi Instituhtta” i Kautokeino och samerna själva producerade forskning om sig själva. I dag ser bilden en helt annan ut med ett stort antal samiska forskare och samiska forskningsinstitutioner.

Dagens forskare, oberoende om de är samer eller inte, om samerna skall absolut inte förringas. Forskningen skall vara fri och objektiv, samt all kunskap är bra. Men, så har det inte alltid varit!

Flera historiker genom tiderna har ansett att samerna inte ens har någon historia som K.B. Wiklund, Björn Collinder, Gustav von Duben med flera….eller som en annan historiker uttryckte det ”Samerna är det historielösa folket”.

Samisk historiska från ett samiskt perspektiv

Den här bloggen är avsett att informera om samernas historia från ett samiskt perspektiv. Samma sak och samma händelse kan tolkas olika beroende på hur man betraktar ett föremål eller en företeelse. Det här är en blogg som ser på samisk historia med andra glasögon än du är van vid…

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Läs också Lars-Nila Laskos Historieblogg

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
lasko | 04 Jan, 2016 | Att blogga? | (607 Läst)

Samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Vad är samernas ursprung?

”Samernas ursprung” är temat som inleder den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com och som jag kommer att belysa från såväl historiska dokument till det senaste inom DNA-forskning.

Du kommer inte att få ett svar på en konkret ort som är samernas ursprung. Frågan är mer komplicerad än så och innehåller en mängd andra frågor som kanske aldrig kan besvaras?

Vi är alla unika

Varje människa är en unik blandning och sammansättning som under årtusenden format just du just nu. Likaså är varje folk en unik blandning och sammansättning som under mycket lång tid format en etnicitet som existerar just nu. Vi kommer alla från Afrika.

När blev samerna samer?

Någonstans på människans väg från Afrika till Sameland uppstod folkgruppen samerna. Men, när blev ett folk ett folk med den etnicitet den har i dag? För samernas del när blev samerna samer?

När blev samiskan samiska?

Men, samernas ursprung är mer komplicerad än så. När och hur uppstod det språk som samerna kallar samiska? Dessutom kan man fråga sig om samiska är ett eller flera språk? Varje språkgrupp använder sitt eget alfabete, sin egen ortografi, sina egna uttal, samt måste i vissa fall använda tolk eller ett tredje språk för att förstå varandra. Kanske en definitionsfråga på vad ett språk är? Hur som helst innehåller samiskan hemligheter och koder som ingen ännu har kunnat lösa och som har med samernas ursprung att göra. Teorier om samiska språket eller språkens ursprung har ställt lingvister mot varandra, lingvister mot socialantropologer och nu senast lingvister och socialantropologer mot dna-forskare. Var det så att samerna haft ett annat ureuropeiskt språk från början och bytt språk på grund av en finsk-ugrisk majoritetsinvandring? Eller är det tvärt om som några dna-forskare menar? DNA-forskning har visat att exempelvis finländska språkgruppen för inte så länge sedan var mycket liten och att samerna mycket väl kunde ha varit majoritetsfolket. Varför innehåller samiskan baltiska och urgermanska låneord eller är det tvärtom? Hur som helst är de vetenskapliga teorierna om samiska språken eller samiska språket många.

Historiskt perspektiv – Svenskarna ett ungt och samerna ett gammalt folk

Hade samiskan varit ett ungt språk som bildats relativt nyligen så hade det varit lättare att knäcka de samiska språkkoderna. Men, det är på grund av samiska språkets eller språkens gamla ålder som gör det svårt. För att få ett historiskt perspektiv kan nämnas att svenska språket uppstod omkring 800 efter Kristi födelse, medan forskarna bråkar om vilket årtusende samiskan uppstod före Kristi födelse!

För att komplicera till det ytterligare om samernas ursprung utgör samernas bosättningsområde en ytterligare kod eller koder att knäcka. Vi vet att svenskan uppstod år 800 och Sverige uppstod några hundra år senare. Likaså vet vi var Sameland är i dag. Men, hur såg samernas utbredningsområde ut för 200 år sedan, 500 år sedan för att inte tala om 2000 år eller 3000 år sedan?

Samernas västliga och nordliga gräns

Samernas utbredningsområde västerut till Atlanten och norrut till Ishavet är lätt att fastställa.

Samernas sydligaste gräns i Sverige och i Norge?

Men, vart gick samernas sydligaste gräns i Sverige och i Norge? Samiska spår har hittats i södra Norge och i Mellansverige i form av ortsnamn, skriftliga dokument och några arkeologiska fynd. Här finns ett ytterligare problem att arkeologer i Mellansverige och Sydsverige inte letat efter samiska spår utan efter typiska svenska spår som svenska lämningar. Om man inte letar efter kåtagrunder så lär man nog inte hitta dom?

Samernas sydligaste gräns på kontinenten?

Men, vart gick samernas sydligaste gräns på kontinenten? I dag är man inom forskningen eniga om att samernas tidiga utbredningsområde även sträckte sig till kontinenten, dvs. på andra sidan av Östersjön. Men, hur långt söderut går teorierna isär? Några skriftliga dokument efter Kristi födelse talar om någonstans i Polen eller norr om Polen. En statlig utredning med historiker ansåg att samernas sydligaste gräns låg någonstans i Baltikum (Lettland). Fornfynd, som nu blivit turistattraktioner, talar om åtminstone Ladoga och nu senast dna-forskare som hävdar att samerna kom från den europeiska kontinenten och invandrade till Skandinavien från söder och öster. Sedan har vi språkforskarna med sina frågor om baltiska, urgermanska och fornnordiska lånord i samiskan.

Samernas östliga gräns på kontinenten?

Men, vart gick samernas östliga gräns på kontinenten? En minnessten rest av ryska munkar på ryska från 1500-talet säger att när vi munkar kom hit fanns bara samer. Minnesstenen är ganska okänd för samiska historiker. Inte undra på det? Minnesstenen finns så långt österut som i Archangelsk län på andra sidan Vita havet. Men, det finns även samiska föremål som hittats och finns bevarade på ett museum i Archangelsk län. I tillägg har ryska forskare svårt att förklara ortsnamn längst floden Dvina. Ryske vetenskapsmannen Alexander Davidov har menat att det är fråga om samiska ortnamn.

Språkforskarna har i sin tur ytterligare frågeställningar som komplicerar det hela ytterligare med samernas och samiskans ursprung. Om samiskan tillhör i dag tillhör den finsk-ugriska språkstammen och som uppstod vid Uralbergen, varför spred sig finsk-ugriskan bara västerut? Varför inte mer logiskt som andra språk som ringar på vattnet, dvs österut? Kan det vara så att de finsk-ugriska språken spred sig från väst och österut fram till området runt Ural? Till detta kommer ytterligare frågor. Samernas språkligt mest östliga släktingar Hanti och Mansi folken finns i Väst Sibirien. Men, de har inga genetiska likheter med samerna enligt dna-forskarna. I tillägg så kompliceras frågeställningar om ursprung ytterligare? Alla finsk-ugriska språk, utom ungerskan, och inklusive finskan är eller har varit mycket små språkgrupper?

Cirkumpolär folkgrupp?

I sammanhanget skall nämnas att det även dykt upp en ny cirkumpolär teori, dvs att alla folkslag, samer, inuiter (eskimåer) och indianer har ett gemensamt ursprung. Förfäktare av teorin har dessutom en hel del argument mot och ifrågasättande av dagens dna-forskare?

Sameland flyttar på sig

Även om samerna nuvarande utbredningsområde ”Sapmi” sträcker sig över fyra länder, Skandinavien, norra Finland och nordöstra Ryssland, och bebott området under några tusen år, så får man utgå från att samernas utbredningsområde under historiens lopp förändrats i och med samernas egna folkvandringar.

Blogg med vandring genom tidevarv

Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com om samisk historia börjar från början och slutar vid 2000-talet om bloggen nu slutar?

Temat som inleder den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com är ”Samernas ursprung”. Ett tema som ställer fler frågor än svar. Det blir en vandring, minst sagt, genom tidevarv där jag kommer att ta upp dokument, handlingar och historiska spår av samerna som inte finns i historieböcker om samerna.

Under den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com första tema ”Samernas ursprung” kommer jag att även ta upp bisarra teorier om samernas ursprung som exempelvis; En av Sveriges främsta historiker ansåg att all världens folk inkluderat samerna utvandrat från Kemi lappmark, En annan professor att israels folk och samerna har ett närs släktskap och samiskan kommer från hebreiskan har, Samernas eget försvunna ”Atlantis”, Att samiska föremål hittats långt utanför Sameland och finns på ett lokalt okänt museum, Att en historieprofessor menat att Åland måste varit befolkat av samer, Ett tidigare 500 årigt okänt monument som talar om att samerna måste ha haft havsgående båtar och vad kan det innebära, Urgamla samiska ord som inte borde finnas men som finns, samt nya obestridbara dna-fakta om samernas ursprung som fått finska forskare att gå i taket och mycket mer.

Historia och juridik

De är få folk i världen, som samerna, där juridik, rättigheter och historia är så sammanvävd. Enbart tidsepokers olika syn på samerna har förändrat lagstiftning om samerna. Den historiska utvecklingen har gått hand i hand med rättsutvecklingen. Därför måste samiska jurister även bli historiker.

Lars-Nila Lasko

Hemsida: www.lasko.mobi

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.blogspot.se

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
lasko | 03 Jan, 2016 | Att blogga? | (483 Läst)

Samisk historieblogg som motvikt av Lars-Nila Lasko

Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. En annan sak som jag vill uppnå är att skapa intresse för samisk historia. Förhoppningsvis kommer den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com att inspirera andra att studera, läsa, diskutera och gärna börja blogga om samisk historia och samiska traditioner! Förhoppningsvis kommer den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com även att underlätta att svara på alla frågor som jag får om samiska rättigheter och historia.

Men, den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har även ett djupare syfte. Det finns en stark intolerans mot samerna i norr. Bara man öppnar norrlandspressens insändarsidor, läser inlägg på Facebook eller i bloggar så upptäcker man snart hur utbredd intoleransen är. Förhoppningsvis kan den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com vara ett litet bidrag till förståelsen och respekten för samerna och samisk kultur. Förhoppningsvis kan den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com öka toleransen för och öppna hjärtan för det samiska folket.

Förutom ovan finns även ett ytterligare syfte med den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com som har med motvikt att göra i dagens historiedebatt om samerna. I många inlägg på nätet kan man få uppfattningen att samerna kommit relativt sent till sitt nuvarande bosättningsområde – Sápmi eller Sameland. I olika bloggar om fornnordisk religion hävdas att samerna lånat hela sin schamanism av svenskarna. På andra ställen på internet ifrågasätts arkeologifynd i norr som samiska. I rättshistoriska debatten talas om samiska rättigheter som historielösa, nya påfund och privilegier. Allt detta går att bemöta med saklighet och fakta.

Lars-Nila Lasko

Hemsida: www.lasko.mobi

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.blogspot.se

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
lasko | 02 Jan, 2016 | Att blogga? | (501 Läst)

Samisk historiska från ett samiskt perspektiv av Lars-Nila Lasko

Definition av en samisk familj

Under 1950 till 1970 talen fanns bland samer ett skämt om hur man definierar en samisk familj. Svaret var 1 pappa, 1 mamma, 2 barn och 1 hund, samt 1 lappolog (forskare om samer).

Samerna - Det mest utforskade folk i världen?

Den skämtsamma historien har faktisk ett litet uns av sanning. Det finns ett otal antal forskningsrapporter om samerna i stort sett allt möjligt. Redan på 1600-talet och framåt bekostade svenska staten forskningsexpeditioner till Lappland för att ta reda på vilka samerna var.

Synen på samerna från andra ögon

Det mesta som forskats och skrivits om samerna är från andra folk.

Det skulle dröja till år 1972 innan samerna fick sin egen forskningsinstitution ”Sámi Instituhtta” i Kautokeino och samerna själva producerade forskning om sig själva. I dag ser bilden en helt annan ut med ett stort antal samiska forskare och samiska forskningsinstitutioner.

Dagens forskare, oberoende om de är samer eller inte, om samerna skall absolut inte förringas. Forskningen skall vara fri och objektiv, samt all kunskap är bra. Men, så har det inte alltid varit!

Flera historiker genom tiderna har ansett att samerna inte ens har någon historia som K.B. Wiklund, Björn Collinder, Gustav von Duben med flera….eller som en annan historiker uttryckte det ”Samerna är det historielösa folket”.

Samisk historiska från ett samiskt perspektiv

Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com är avsett att informera om samernas historia från ett samiskt perspektiv. Samma sak och samma händelse kan tolkas olika beroende på hur man betraktar ett föremål eller en företeelse. Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com som ser på samisk historia med andra glasögon än du är van vid…

Lars-Nila Lasko

Hemsida: www.lasko.mobi

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.blogspot.se

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
lasko | 02 Jan, 2016 | Att blogga? | (506 Läst)

Samisk historieblogg för att öppna hjärtan av Lars-Nila Lasko

Nu startar jag en helt ny blogg om samernas historia. Den nya samiska historiebloggen har internetadressen: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. En annan sak som jag vill uppnå är att skapa intresse för samisk historia. Förhoppningsvis kommer Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com att inspirera andra att studera, läsa, diskutera och gärna börja blogga om samisk historia och samiska traditioner! Förhoppningsvis kommer den Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com även att underlätta att svara på alla frågor som jag får om samiska rättigheter och historia. Men, jag är inte säker. Kanske jag får mer frågor istället?????

Men, den Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har även ett djupare syfte.

Det finns en stark intolerans mot samerna i norr. Bara man öppnar norrlandspressens insändarsidor, läser inlägg på Facebook eller i bloggar så upptäcker man snart hur utbredd intoleransen är.

Förhoppningsvis kan den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com vara ett litet bidrag till förståelsen och respekten för samerna och samisk kultur. Förhopningsvis kan den här bloggen öka toleransen för och öppna hjärtan för det samiska folket.

Samernas historia är en del av de nordiska ländernas historia eller tvärtom. Vi har levt sida vid sida för en mycket lång tid. Under lång tid har en interaktion och utbyte av ord, kultur, religion och mycket mer skett. Trots det finns en intolerans mot samerna. Jag vägrar att tro att den är allmänt utbredd. Men, de facto så finns intoleransen mot samerna där.

Jag tror och hoppas att om man förklarar samernas långa historia i Sameland kan detta öka förståelsen för samisk kultur och traditioner.

Jag tror och hoppas att om man förklarar samernas historia och grunderna för samernas rätt till land och vatten kan detta öka förståelsen för samiska rättigheter.

Jag tror och hoppas att om man förklarar samernas långa historia i Sameland kan detta öka förståelsen för samiska språket och språkrättigheter.

Förutom ovan finns även ett ytterligare syfte med den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com som har med motvikt att göra i dagens historiedebatt om samerna. Mer om detta förklarar jag i nästa blogginlägg.

Lars-Nila Lasko

Hemsida: www.lasko.mobi

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.blogspot.se

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
lasko | 02 Jan, 2016 | Att blogga? | (533 Läst)

Därför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko

Nu startar jag en helt ny blogg om samernas historia. Den nya samiska historiebloggen har internetadressen: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. Ett ytterligare syfte med bloggen är att underlätta att svara på alla frågor som jag får om samiska rättigheter och historia.

Men, den här bloggen har även ett annat syfte!

Det är att skapa intresse för samisk historia. Förhoppningsvis kommer denna historieblogg att inspirera andra att studera, läsa, diskutera och gärna börja blogga om samisk historia och samiska traditioner!

Dock har nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com ett ytterligare och mera djupare syfte som har med förståelsen och respekten för samerna och samisk kultur, samt att förhoppningsvis öppna hjärtan för det samiska folket. Detta återkommer jag till i nästa blogginlägg.

Lars-Nila Lasko

Hemsida: www.lasko.mobi

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.blogspot.se

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
lasko | 02 Jan, 2016 | Att blogga? | (509 Läst)

Därför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko

Nu startar jag en helt ny blogg om samernas historia. Den nya samiska historiebloggen har internetadressen: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. Ett ytterligare syfte med bloggen är att underlätta att svara på alla frågor som jag får om samiska rättigheter och historia.

Men, den här bloggen har även ett annat syfte!

Det är att skapa intresse för samisk historia. Förhoppningsvis kommer denna historieblogg att inspirera andra att studera, läsa, diskutera och gärna börja blogga om samisk historia och samiska traditioner!

Dock har nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com ett ytterligare och mera djupare syfte som har med förståelsen och respekten för samerna och samisk kultur, samt att förhoppningsvis öppna hjärtan för det samiska folket. Detta återkommer jag till i nästa blogginlägg.

Lars-Nila Lasko

Hemsida: www.lasko.mobi

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.blogspot.se

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
lasko | 02 Jan, 2016 | Att blogga? | (511 Läst)

Därför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko

Därför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko

Nu startar jag en helt ny blogg om samernas historia. Den nya samiska historiebloggen har internetadressen: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. Ett ytterligare syfte med bloggen är att underlätta att svara på alla frågor som jag får om samiska rättigheter och historia.

Men, den här bloggen har även ett annat syfte!

Det är att skapa intresse för samisk historia. Förhoppningsvis kommer denna historieblogg att inspirera andra att studera, läsa, diskutera och gärna börja blogga om samisk historia och samiska traditioner!

Dock har nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com ett ytterligare och mera djupare syfte som har med förståelsen och respekten för samerna och samisk kultur, samt att förhoppningsvis öppna hjärtan för det samiska folket. Detta återkommer jag till i nästa blogginlägg.

Lars-Nila Lasko

Hemsida: www.lasko.mobi

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.blogspot.se

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
lasko | 02 Jan, 2016 | Att blogga? | (468 Läst)

Därför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko

Nu startar jag en helt ny blogg om samernas historia. Den nya samiska historiebloggen har internetadressen: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. Ett ytterligare syfte med bloggen är att underlätta att svara på alla frågor som jag får om samiska rättigheter och historia.

Men, den här bloggen har även ett annat syfte!

Det är att skapa intresse för samisk historia. Förhoppningsvis kommer denna historieblogg att inspirera andra att studera, läsa, diskutera och gärna börja blogga om samisk historia och samiska traditioner!

Dock har nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com ett ytterligare och mera djupare syfte som har med förståelsen och respekten för samerna och samisk kultur, samt att förhoppningsvis öppna hjärtan för det samiska folket. Detta återkommer jag till i nästa blogginlägg.

Lars-Nila Lasko

Hemsida: www.lasko.mobi

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.blogspot.se

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
lasko | 02 Jan, 2016 | Att blogga? | (422 Läst)

Därför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko

Nu startar jag en helt ny blogg om samernas historia. Den nya samiska historiebloggen har internetadressen: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. Ett ytterligare syfte med bloggen är att underlätta att svara på alla frågor som jag får om samiska rättigheter och historia.

Men, den här bloggen har även ett annat syfte!

Det är att skapa intresse för samisk historia. Förhoppningsvis kommer denna historieblogg att inspirera andra att studera, läsa, diskutera och gärna börja blogga om samisk historia och samiska traditioner!

Dock har nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com ett ytterligare och mera djupare syfte som har med förståelsen och respekten för samerna och samisk kultur, samt att förhoppningsvis öppna hjärtan för det samiska folket. Detta återkommer jag till i nästa blogginlägg.

Lars-Nila Lasko

Hemsida: www.lasko.mobi

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.blogspot.se

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
lasko | 30 Dec, 2015 | Att blogga? | (490 Läst)

Varför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko

Nu startar jag en helt ny blogg om samernas historia. Den nya samiska historiebloggen har internetadressen: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Varför en samisk historieblogg?

Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. Det är syftet med bloggen.

Men, Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har även ett annat syfte!

Inom alla yrken så specialiseras folk mer och mer. Så även bland jurister. Man kan inte vara specialist på allt i dagens lagstiftning. Särskilt inte med ca. 2000 nya ändringar i skatttelagstiftningen och ca. 1000 andra lagändringar varje år.

Bland minoriteter tror jag att utvecklingen har gått den motsatta. Som samisk jurist så blir man hela samiska folkets jurist. Vi är få jurister bland samerna som kan räknas i antal på ena handens fingrar. Å andra sidan verkar det som samer hellre vänder sig till samiska jurister än andra jurister. Den samiska allmänheten ringer oss, mejlar eller skriver brev med frågor om alla möjliga juridiska ärenden.

Samiska rättigheter är starkt förbunden med historia. Samiska rättigheter i dag vilar på urminnes hävd. För att förstå och tolka dagens rättigheter måste man förstå hur samiska rättigheter utvecklat sig över mycket lång tid. Utan att förstå samernas historia så kan man inte förstå dagens samiska situation eller dagens samiska rättigheter.

Jag får en hel del frågor varje vecka via e-post, telefon och brev. För att underlätta att svara på alla frågor som jag får så har jag startat Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com om samisk historia och rättigheter där jag skall ta allt från början till 2000-talet. Syftet med bloggen att upplysa allmänheten om samisk historia. Men, också för att är att underlätta att svara på alla frågor som jag får.

Det enda jag är rädd för är att kanske effekten blir det motsatta, d.v.s. jag får fler frågor???

Lars-Nila Lasko

Hemsida: www.lasko.mobi

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.blogspot.se

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
lasko | 29 Dec, 2015 | Att blogga? | (525 Läst)

Ny Samisk Historieblogg

Nu startar jag en helt ny blogg om samernas historia. Varför en samisk historieblogg? Svaret är ganska enkelt! För få känner till vårt lands urbefolkning i norr och deras historia. Kanske kan den nya bloggen bli en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida någon information om samisk historia. Vill du veta mer om samerna så kolla in www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Man kan till äventyrs fråga sig om samerna har någon historia. Detta är inledningen till avsnittet Samernas historia i professor Björn Collinders år 1953 utkomna bok ”Lapparna”. Lappologen Gustav von Duben skriver att samerna är ett historielöst folk med orden ”Man kan egentligen icke tala om en Lapp-folkets historia”. Även om professor Collinder inte var någon professor i samisk historia och ifrågasatte om samerna har haft någon historia, så har frågan aktualitet från ett annat perspektiv - Vad vet folk om samerna och samernas historia?

Ser man till vad eleverna i svenska skolor läser om samerna så läser de mer om USAs historia än om samernas?

Ser man till gemene mans kunskaper om samernas historia är den minst sagt bristfällig. Titt som tätt dyker det upp insändare i Norrlandspressen att samerna nyligen invandrat, inte är ett urfolk i Sverige eller andra historielösa synvinklar på samerna.

Ser man till litteraturen om samerna så kan man undra om det finns någon historia om samerna att skriva om?

Den nya samiska historiebloggen www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida någon information om samisk historia.

Lars-Nila Lasko

Hemsida: www.lasko.mobi

Blogg: leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.blogspot.se

Blogg: saamihistoryblog.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
En bloggtjänst levererad av DistansData Webbyrå Webbshop och Hemsidor