Blogg gratis Logga in

Lars-Nila Lasko

02 Jan, 2016

lasko | 02 Jan, 2016 | Att blogga? | (546 Läst)

Samisk historiska från ett samiskt perspektiv av Lars-Nila Lasko

Definition av en samisk familj

Under 1950 till 1970 talen fanns bland samer ett skämt om hur man definierar en samisk familj. Svaret var 1 pappa, 1 mamma, 2 barn och 1 hund, samt 1 lappolog (forskare om samer).

Samerna - Det mest utforskade folk i världen?

Den skämtsamma historien har faktisk ett litet uns av sanning. Det finns ett otal antal forskningsrapporter om samerna i stort sett allt möjligt. Redan på 1600-talet och framåt bekostade svenska staten forskningsexpeditioner till Lappland för att ta reda på vilka samerna var.

Synen på samerna från andra ögon

Det mesta som forskats och skrivits om samerna är från andra folk.

Det skulle dröja till år 1972 innan samerna fick sin egen forskningsinstitution ”Sámi Instituhtta” i Kautokeino och samerna själva producerade forskning om sig själva. I dag ser bilden en helt annan ut med ett stort antal samiska forskare och samiska forskningsinstitutioner.

Dagens forskare, oberoende om de är samer eller inte, om samerna skall absolut inte förringas. Forskningen skall vara fri och objektiv, samt all kunskap är bra. Men, så har det inte alltid varit!

Flera historiker genom tiderna har ansett att samerna inte ens har någon historia som K.B. Wiklund, Björn Collinder, Gustav von Duben med flera….eller som en annan historiker uttryckte det ”Samerna är det historielösa folket”.

Samisk historiska från ett samiskt perspektiv

Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com är avsett att informera om samernas historia från ett samiskt perspektiv. Samma sak och samma händelse kan tolkas olika beroende på hur man betraktar ett föremål eller en företeelse. Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com som ser på samisk historia med andra glasögon än du är van vid…

Lars-Nila Lasko

Hemsida: www.lasko.mobi

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.blogspot.se

Blogg: www.leadershipblogg.wordpress.com

Blogg: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
Kommentarer


Lägg till en kommentar authimageEn bloggtjänst levererad av DistansData Webbyrå Webbshop och Hemsidor